Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Mızraklı, oybirliğiyle Güneydoğu Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı oldu

HABER/ABORİ Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Dr. Selçuk Mızraklı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’nin (GABB), 2019 yılının birinci dönem meclis toplantısında oy birliğiyle başkan seçildi. Mızraklı, birliğin son bir kaç yıldır işlevsizleştirildiğine dikkat çekerek, “Bu kurumu gerçekten kurum gibi çalıştırmak, işletmek ve verimli kılmak gerekiyor” dedi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB), 2019 yılının birinci dönem […]

Mızraklı, oybirliğiyle Güneydoğu Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı oldu
  • 22 Haziran 2019 00:53

HABER/ABORİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Dr. Selçuk Mızraklı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’nin (GABB), 2019 yılının birinci dönem meclis toplantısında oy birliğiyle başkan seçildi. Mızraklı, birliğin son bir kaç yıldır işlevsizleştirildiğine dikkat çekerek, “Bu kurumu gerçekten kurum gibi çalıştırmak, işletmek ve verimli kılmak gerekiyor” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB), 2019 yılının birinci dönem meclis toplantısını Yenişehir’deki Sümerpark Sosyal Hizmet Binası’nda gerçekleştirdi. Toplantıya, oy birliğiyle GABB Başkanı seçilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Dr. Selçuk Mızraklı, Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, birliğe bağlı 101 belediyenin eşbaşkanı ve başkanı ile belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan GABB Yazı İşleri Müdürü Metin Akdeniz, birliğin yapısına ve yönetim sistemine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından divan üyeleri, GABB başkanlığına önerilen Mızraklı’nın ismini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Mızraklı, Birlik Başkanlığı’na seçildi. Seçilmesinin ardından konuşma yapan Mızraklı, katılımcılara teşekkür ederek, “Verdikleri göreve layık bir çalışma, yürütme sözünü veriyorum. Hep beraber birlik bünyesi içindeki bütün belediyelerimizle ciddi bir senkronizasyon, orkestrasyon ve nitelikli bir çalışma, verili bir faaliyet dönemi yürüteceğimize olan inancımı ifade etmek istiyorum” dedi.

Mızraklı, geçen hafta yapılan seçimlerde birlik bünyesine herhangi bir HDP’linin alınmadığı Türkiye Belediyeler Birliği toplantısını hatırlatarak, “Bu toplantı yerellerden güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken demokrasi değerleri anlamında bazı talihsizlikleri yaşadık. Şimdi biz umuyoruz ve temenni ediyoruz ki bizim bünyemizde demokrasi değerleri güçlensin ve demokratik temisiliyet, katılımcı mekanizma güçlenerek kendisini birlik faaliyetlerine ifade etsin” dedi.

‘Birliğimizde demokrasi değerleri güçlensin’

Türkiye’de birliklerine benzer birçok birliğin olduğunu dile getiren Mızraklı, geçen hafta yapılan seçimlerde birlik bünyesine herhangi bir HDP’linin alınmadığı Türkiye Belediyeler Birliği toplantısını hatırlattı. Toplantıya değinen Mızraklı, “Bu toplantı yerellerden güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken demokrasi değerleri anlamında bazı talihsizlikleri yaşadık. Şimdi biz umuyoruz ve temenni ediyoruz ki bizim bünyemizde demokrasi değerleri güçlensin ve demokratik temisiliyet, katılımcı mekanizma güçlenerek kendisini birlik faaliyetlerine ifade etsin. Bu tür birlikler ha deyince bir araya gelen birlikler değil. Maddi birlikler de değildir. Hem anlayışı, kapasitesi olan hem de bu anlayışı ve kapasiteyi bir kollektif hayati çerçevede kullanan birliklerdir” dedi.

‘GABB işlevsizleştirildi’

Bölgedeki kaygıların tüm partiler açısından ortak olduğuna işaret eden Mızraklı, “Dolayısıyla özellikle yerel yönetimlerden yana bu sürecin içerisinde bulunan herkesin de bu biriken kaygıları telafi edecek bir yaklaşım içerisinde olmalıdır. Buranın altını kalın çizgiyle çizmek istiyorum. Bu konuda daha önce GABB ciddi ve saygın bir kuruluş olarak görev yaptı. Ve o dönemde birçoğumuzun bildiği gibi gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde kabul gören, muhatap alınan ciddi anlamda da proje desteği sağlayan bir bünyesi oluşmuştu. Fakat Türkiye’nin ve özellikle bölgemizin son bir kaç yıl içerisinde yaşamış olduğu talihsizliklerden bir tanesi de GABB’ın işlevsizleştirildiği bir dönemi yaşamış olmasıydı. Şimdi artık bizlerin elinde bir kapasite var, bir birlik ve kurum var. Bu kurumu gerçekten kurum gibi çalıştırmak, işletmek ve verimli kılmak gerekiyor. Bütün bu çalışmaları da yaparken de nasıl ki biz yerellerde işlerimizi yaparken demokratik katılımı esas alan sadece kurumsal bünyesinden değil toplumsal bünyesinden beslenen o demokratik işleyişi esas alıyorsak, burada da birlik bünyesindeki bütün aktörleri söz ve karar süreçlerinde katılım imkanı veren bir işleyişi esas almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘İhtiyaçların belirlenmesinde hakkaniyet ve adalet esas alınmalı’

Birlik bünyesinde üretilen değerlerin de hakkaniyet ve adalet ile dağılımı ve paylaşımın gerektiğinin altını çizen Mızraklı, şunları söyledi: “İhtiyaçların özellikle belirlenmesinde veya telafi edilmesi konusunda yine hakkaniyet ve adaletin esas alınması, bölgede biriken temel başlıklar altına tarif edecek olursak; belediyelerin örneğin başta hukuk, eğitim, diplomasi ihtiyaçlarından birlik bünyesinde ciddi ofisin oluşması, beraberinde güçlü bir proje ofisinin tesis edilmesi gerekir birlik bünyesinde. Bütün bunlarla beraber hepimizin de önem ve değer atfettiği özellikle başlık olarak ifade etmem gerekirse kadın, çocuk, çevre ve engelsiz kentler gibi başlıklarda önemli bir takım adımların da atılması gerektiğini bence hepiniz kabul ediyorsunuzdur. Bu noktada yapılması gereken önümüzde birçok iş olacak. Beraberinde arkadaşlarıma şunları hatırlatmak isterim ki nasıl ki biz belediyeler birliği ve şu an ki meclis marifetiyle bir takım eksiklikleri telafi etme çabası içine girdiysek, belediyelerde demokratik katılımın en önemli organlarından birisi olan kent konseylerinin bir an önce tesis edilmesi gerekir. Kent konseylerine toplumsal katılımın ve toplumun farklı aktörlerinin ve meclisler üzerinden paralel yapılar olarak güçlendirilmesi ve kent konseylerinin kapasitelerinin artırılması gibi bir takım başlıklarda önümüzde duruyor.”

‘Kayyımlık vicdanlarımızı yaraladı’

Bilgi, birikim ve deneyim paylaşımı konusunda her zaman esas olunması gerektiğin vurgulayan Mızraklı, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Bütün bu belediyeler arasında bu tür işbirliklerinin sadece birer protokol olmaktan öteye birer cisimleşmiş hallerini de ortaya koymak durumundayız. Örneğin, Amed söz konusu olduğu zaman burada birer istisna bir büyükşehir ama 17 özellikle alt kademe belediye olmak üzere hepsiyle ciddi organizasyon ve orkestrasyonun kurulması gerektiğini hepimiz kabul ederiz. Tabi bütün bunlar olurken yaşamış olduğumuz talihsizlikleri de hepimiz biliyoruz. Bunlardan da demokrasi değerleri anlamında hepimizin vicdanlarının yararlandığını da çok iyi biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz ki kayyumlar atandığı zaman 2016 yılında AKP’li meclis üyeleri bile mecliste basın açıklaması yapmıştır ve bunun da demokrasiye yakışmadığını ifade etmişlerdir. Kayyımlık gibi bir ucubenin bir daha hiç bir şekilde yaşanmaması hepimizin de temel talebi olmak durumundadır. Bu konuda da gerek kayyımlık gerekse de YSK marifetiyle geliştirilen kayyumluklara karşı olmak gerekir. Yani demokratik irade adeta anayasanın yazılmamış birinci maddesi gibidir. Seçmen iradesi, yurttaşlık hakkının en temel tezahürlerinden bir tanesi bu anlamda da bu çalışmaların buraya hepsinin nakşedilmesi gerekecek. Şeffaflık, katılımcılık ve demokratik temisiliyetin en güçlü seviyeye çıkarılması, nasıl ki yerellerde temel çıkış noktamız olacaksa aynı şeyi GABB bünyesinde de yaşanması ve yaşatılması için elimizden gelen çabayı harcayacağımızın sözünü vererek, hepinizi saygıyla selamlıyorum ve başarılar diliyorum.”

Mızraklı’nın konuşmasının ardından Birlik Meclisi Başkanlık Divanı, birlik encümeni, plan ve bütçe komisyonu, denetim komisyonu üyeleri seçildi. Daha sonra oylamaya sunulan birliğin faaliyet raporu ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantının ardından dilek ve temenniler bölümünde konuşan Mızraklı, “Belediyeler Birliği kurumu olarak ihtiyaç duyulan tarzda güçlü bir istişare meclisi olsun, kamusallığın gerçekten buraya da indirildiği, katılımcıların en açık bir biçimde ortaya konulduğu bir meclis dönemi olsun diyoruz. Demokrasi toplumların yaşadığı en büyük değerlerden birisidir. Özgürlük ve adalet duygusu toplumların yaşadığı en büyük değerlerdir. Bu anlamda demokrasiye vurguyu yaparak hepinize önümüzdeki dönemde başarılı çalışmalar diliyorum” diye konuştu. Mızraklı, konuşmasının ardından GABB üyelerinin tebriklerini kabul etti.