Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Dünya’da en çok Türkiye’de kadınlar çalışmak istiyor

  Haber Aborî Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Amerikan araştırma şirketi Gallup’un yaptığı araştırmadan çarpıcı sonuç: Türkiye’de çalışmak isteyen kadınların oranı dünya ortalamasının çok üstünde. 142 ülkede ve bölgede yaklaşık 149 bin yetişkini kapsayan, küresel yetişkin nüfusun yüzde 99’unu temsil eden araştırma, kadınların ve erkelerin kadınlar ve çalışma konusundaki tutumlarını ve algılarını küresel ölçekte ortaya […]

Dünya’da en çok Türkiye’de kadınlar çalışmak istiyor
  • 12 Mart 2019 23:45
  • 13 Mart 2019 05:07

 

Haber Aborî

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Amerikan araştırma şirketi Gallup’un yaptığı araştırmadan çarpıcı sonuç: Türkiye’de çalışmak isteyen kadınların oranı dünya ortalamasının çok üstünde.

142 ülkede ve bölgede yaklaşık 149 bin yetişkini kapsayan, küresel yetişkin nüfusun yüzde 99’unu temsil eden araştırma, kadınların ve erkelerin kadınlar ve çalışma konusundaki tutumlarını ve algılarını küresel ölçekte ortaya koyan ilk çalışma olma özelliğine sahip.

“Kadınlar ve çalışma yaşamı için daha iyi bir geleceğe doğru: Kadınların ve erkeklerin sesleri” başlıklı rapor, dünyadaki eğilime paralel olarak, Türkiye’deki kadınların çoğunun ücretli bir işte çalışmak istediğini ortaya koyuyor. Rapora göre, dünyada kadınların yüzde 70′i ücretli bir işte çalışmak isterken, Türkiye’de kadınların ücretli bir işte çalışmak isteyenlerin oranı ise yüzde 87.

“Ev ve iş yaşamı uyum politikaları zorunlu”

Ankete göre Türkiye’de hem ücretli bir işte çalışabilecekleri hem de hane ve aile bakım işlerini yürütebilecekleri koşulların oluşmasını tercih eden kadınların oranı yüzde 53 iken, dünya genelinde bu oran yüzde 41.

Türkiye’de ankete katılanlar arasında kadınların çalışması yönünde olumlu görüş bildirenlerin oranı yüzde 88. Kadınların yüzde 92’si ve erkeklerin yüzde 84’ü, ailelerindeki kadınların ev dışında ücretli bir işte çalışma isteğini destekliyor. Türkiye’de ankete katılanların yüzde 11′i ise kadınların çalışmasını tercih etmiyor.

Kadın sadece evde oturup aile bakım işi yapmak istemiyor

Türkiye’de her 10 kadından sadece 1’i yalnızca evde kalarak hane halkı ve aile bakımı işleri ile uğraşmayı tercih ederken, dünya genelinde her 10 kadından 2’si evde kalmaktan yana olduğunu ifade ediyor.

Türkiye’de erkeklerin yüzde 28′i kadınların ücretli bir işte çalışmasını; yüzde 32′si sadece evde olmasını ve yüzde 34′ü ise kadınların hem bir işte çalışıp hem de ev işleriyle ilgilenmesini tercih ettiğini ifade ediyor. Küresel ölçekte ise erkeklerin yüzde 28’i ailelerindeki kadınların ücretli işlerinin olmasını, yüzde 29’u kadınların yalnızca ücretli bir işte çalışmamalarını, yüzde 38’i de her ikisini birden yapabilecek durumda olmalarını ifade ediyor.

Çoğunluk fırsat eşitliğinin olduğunu düşünüyor

Türkiye’de ankete katılanların yüzde 64′ü, erkeklerle aynı eğitim ve tecrübeye sahip kadınların iş yaşamında benzer ya da daha iyi fırsatlara sahip olduğunu, yüzde 29’u ise kadınların daha az fırsata sahip olduğunu savunuyor.