Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

OSB’lere parsel alp satma hakkı getirildi

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki değişiklikleri değerlendiren Av. Ilgın Güler, OSB’lerin anonim şirketler kurabileceğini ve bu şirketlerin OSB içinde yer alan sanayi parsellerinin alış-satışını yapabileceğini söyledi. Av. Ilgın Güler, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, OSB’lerin katılımcı hak ve yükümlülüklerine sahip anonim şirketler kurabileceğini, bu şirketlerin OSB parselleri de dahil bütün parsellerin üst yapılı […]

OSB’lere parsel alp satma hakkı getirildi
  • 3 Temmuz 2020 17:40
  • 28 Nisan 2022 13:28

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki değişiklikleri değerlendiren Av. Ilgın Güler, OSB’lerin anonim şirketler kurabileceğini ve bu şirketlerin OSB içinde yer alan sanayi parsellerinin alış-satışını yapabileceğini söyledi.

Av. Ilgın Güler, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, OSB’lerin katılımcı hak ve yükümlülüklerine sahip anonim şirketler kurabileceğini, bu şirketlerin OSB parselleri de dahil bütün parsellerin üst yapılı veya üst yapısız alışına ilişkin işlem yapabileceğini söyledi. Av. Ilgın Güler, Resmi Gazete’de yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yapılan değişiklikleri sıralayan Güler, OSB ve OSBÜK olağan genel kurullarının her yılın ilk altı ayı içinde yapılacağına ilişkin düzenlemenin kaldırılarak, yıl içinde yapılacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri maddesinde bazı değişiklikler yapıldığını anlatan Güler, arsa tahsis iptaline ilişkin düzenlemede yapılan değişiklikle; tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yapı ruhsatını almayan katılımcıya, makul sebeplerin varlığı halinde OSB tarafından verilebilecek ek sürenin 1 yıla çıkarıldığını söyledi. Güler, Bakanlıkça verilen ek sürede inşaata başlanmış ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alamamış katılımcılar için Bakanlık tarafından verilebilecek ek sürenin de 2 yıla çıkarıldığını dile getirdi. Değişiklik hükmüyle; OSB’lerin, katılımcı hak ve yükümlülüklerine sahip anonim şirketler kurabileceğini anlatan Av. Ilgın Güler, “Bu şirketlerin, yatırımcının yazılı talebine istinaden OSB mülkiyetindeki parseller de dâhil olmak üzere OSB içinde yer alan sanayi parselleri ve hizmet destek alanında bulunan parsellerin üst yapılı veya üst yapısız alışına, satışına, kiralanmasına ve üst hakkı kurulmasına ilişkin işlem tesis edebileceği kabul edilmiştir” dedi. Güler ayrıca, Bakanlıkça OSB’lerin yatırım projeleri için verilecek kredi faiz desteğine ilişkin 52’nci madde hükmünün, tümüyle değiştirildiğini kaydetti.