Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

OSB YK Üyesi Oğurlu: Enerji verimliliği sanayicilerimiz için sürekli bir gündem maddesi olmalıdır

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Fadıl Oğurlu, “Enerji Verimliliği Haftası” nedeniyle yaptığı açıklamada, “Enerji verimliliği sanayicilerimiz için geçici değil sürekli bir gündem maddesi olmalıdır” dedi. Oğurlu, açıklamasında şunları söyledi: “Bu yıl 11-17 Ocak arasında kutlanacak olan Enerji Verimliliği Haftası tüm ülkemiz ve Diyarbakırımız için kutlu olsun. Ülkemize enerji başta olmak üzere tüm alanlarda […]

OSB YK Üyesi Oğurlu: Enerji verimliliği sanayicilerimiz için sürekli bir gündem maddesi olmalıdır
  • 13 Ocak 2021 14:00

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Fadıl Oğurlu, “Enerji Verimliliği Haftası” nedeniyle yaptığı açıklamada, “Enerji verimliliği sanayicilerimiz için geçici değil sürekli bir gündem maddesi olmalıdır” dedi.

Oğurlu, açıklamasında şunları söyledi:

“Bu yıl 11-17 Ocak arasında kutlanacak olan Enerji Verimliliği Haftası tüm ülkemiz ve Diyarbakırımız için kutlu olsun. Ülkemize enerji başta olmak üzere tüm alanlarda verimli bir yıl diliyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji verimliliğini, “binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması” şeklinde tarif etmiştir.

Buradan hareketle, sanayide toplam üretim miktarından ve standartlardan ödün vermeden birim üretim başına azaltılan enerji miktarı, enerjide verimliliğimizin göstergesidir. Sanayiciler olarak bu konuya yüksek hassasiyet göstermemiz gerekir. Zira enerji en büyük girdilerimizden biridir ve enerji verimliliği ilkelerini uygulayarak rekabet avantajı sağlayacak iyileştirmeler yapmaya açıktır.

Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı maalesef yüksek. Bu açıdan ele alındığında da enerji kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması ülkemiz açısından ayrı bir önem taşımaktadır.

2012 Şubat ayında Resmi Gazetede yayımlanan ve 2012 – 2023 yılları arasında uygulanması öngörülen ‘Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde’, Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedeflenmiştir.

Enerji Bakanlığımız başta olmak üzere farklı otoriteler tarafından sıklıkla ifade edilen ve üzerinde hassasiyetle durmamız gereken ve sanayicilerimizi ilgilendiren bir konu daha var. O da sanayide enerji verimliliği potansiyelidir. Sanayide enerjinin %30’a varan oranlarda iyileştirme potansiyeline sahip olduğu yapılan çalışmalar ve araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bu nedenle enerji verimliliği sanayicilerimiz için geçici değil sürekli bir gündem maddesi olmalıdır. Çünkü ürettiğimiz her birim başına harcadığımız enerjiyi düşürmek, maliyetlerimizi daha iyi yönetmekle eş anlamlıdır.

Özellikle yüksek miktarda enerji tüketen sanayicilerimizin enerji Bakanlığımız tarafından sağlanan enerji verimliliği desteklerinden istifade etmeleri gerekir. Enerji verimliliği projeleri gerçekleştirimleri, enerji yönetim sistemi kurmaları ilimiz ve ülkemiz için sekonder kazanç niteliğindedir.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planında (2017-2023) yer alan bilgiye göre; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 12/12/2016 tarihinde yayımlanan 2009 yılı bazlı yeni GSYİH serisi rakamları dikkate alınarak hesaplanan 2015 yılı Türkiye’nin birincil enerji yoğunluğu 2010 yılı dolar fiyatlarıyla 1000 Dolar başına 0,12 TEP’dir. Bu rakam dünya ortalaması olan 0,18 değerinden düşük olmakla beraber OECD ortalaması olan 0,11 değerine göre yüksektir. Almanya’nın 0,08, İtalya’nın 0,07 olduğu Avrupa Birliği 28 üye ülke ortalaması 0,09’dur.

Eylem planında, ‘2015 yılı nihai enerji tüketiminin %32,4’ünün ve net elektrik tüketiminin %47,6’sının sanayi sektöründe gerçekleştiği Türkiye ekonomisi, gelişmiş ülkelere kıyasla enerji yoğun ekonomilerden biri olduğu belirtilmiştir. Enerji maliyetlerinin işletmelerin üzerindeki en büyük yüklerden biri olması enerji verimliliğini öncelikli bir alan hâline getirmiştir’ ifadelerine yer verilmiştir. Bu veriler ve tespitler biz sanayiciler için enerji verimliliği alanında ne kadar duyarlı davranmamız gerektiğini göstermektedir.

Benzer şekilde Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesinde (2010-2023) belirtildiği üzere ‘bina, sanayi, ulaştırma ve enerji sektörlerinde enerji verimliliğinin artırılması ve sera gazı salınımının azaltılması’ hedeflenmiştir. Buradan hareketle, enerji verimliliği çevreye karşı olan sorumluluğumuz açısından da önemlidir.

Diyarbakır OSB’de son yıllarda enerji kalitesi önem oranda iyileşti diyebiliriz. Bunun yanında sanayicilerimizin aldığı enerjiyi verimli kullanması için de çalışmalar yapması gerektiğine inanıyorum.

Enerji Verimliği Haftası tüm ülkemize ve tüm sanayicilerimize tekrar kutlu olsun. Verimli bir yıl, sağlıklı bir gelecek diliyorum.”