Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Koronavirüs STK’lara da kepenk kapattırdı

HABER/ABORİ Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının sivil toplum kuruluşlarına etkisi üzerine bir anket raporu hazırladı. 170 STK’nın katılımıyla hazırlanan raporda katılımcılara 34 soru yöneltildi. STK’ların süreçteki ortak problemlerini katılımcı bir şekilde belirlemek amacıyla yapılan çalışma “Covid-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına Etkisi Anketi Raporu” ismini taşıyor. Ankete katılan […]

Koronavirüs STK’lara da kepenk kapattırdı
  • 28 Nisan 2020 20:09

HABER/ABORİ

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının sivil toplum kuruluşlarına etkisi üzerine bir anket raporu hazırladı. 170 STK’nın katılımıyla hazırlanan raporda katılımcılara 34 soru yöneltildi. STK’ların süreçteki ortak problemlerini katılımcı bir şekilde belirlemek amacıyla yapılan çalışma “Covid-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına Etkisi Anketi Raporu” ismini taşıyor.

Ankete katılan 170 STK’dan 98’i kuruluş türünü dernek, 59’u vakıf, 5’i inisiyatif, 3’ü kooperatif, 3’ü platform, 1’i sosyal girişim ve 1’i ise üst kuruluş. Salgının kuruluşlarının faaliyetlerine olan etkisine yönelik soruya katılımcıların yüzde 75’i seminer, konferans ve gösteri gibi organizasyonlarını iptal ettikleri cevabını verdi.

Kuruluşların yüzde 59’u eğitim faaliyetlerinin etkilendiğini belirtirken, saha çalışmalarının durdurulması, hizmet merkezlerinin kapatılması gibi hizmet sağlama faaliyetlerinin süreçten etkilendiğini belirten kuruluşların yüzdesi 43 olarak belirlendi.

Kuruluşların yüzde 43’ü salgının kaynak geliştirme faaliyetlerini etkilediğini aktarırken, yaklaşık üçte biri de (yüzde 29) tüm faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Anket kapsamında STK’lardan faaliyetlerini yeni çalışma düzenine ne kadar kolaylıkla adapte edebildikleri soruldu. Katılan STK’ların yüzde 15’i çok zorlandıklarını, yüzde 18’i biraz zorlandıklarını, yüzde 31’i ne zorlandıklarını ne de zorlanmadıklarını ve yüzde 27’si zorlanmadıklarını aktarırken, yüzde 9’u hiç zorlanmadıklarını belirtti.

STK’ların yüzde 28’i salgının devam etmesi durumunda kuruluşlarından çalışan çıkarmak zorunda kalabileceklerini belirtirken, yüzde 72’si bu yönde bir karar almak durumunda kalacaklarını düşünmediklerini ifade etti.