Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

DTSO ve GÜNTİAD’dan çarpıcı rapor: Korona tekstili de vurdu, işletmeler desteklerden yararlanamadı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) tarafından 11-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 107 işletme ile yapılan görüşmeden çarpıcı sonuçlar çıktı. DTSO ve GÜNTİAD tarafıdan hazırlanan rapora göre, görüşme yapılan işletmelerin %26’sı OSB’de, %74’ü OSB dışında faaliyet gösteriyor. %55,5’inin faaliyet […]

DTSO ve GÜNTİAD’dan çarpıcı rapor: Korona tekstili de vurdu, işletmeler desteklerden yararlanamadı
  • 7 Temmuz 2020 13:15
  • 27 Nisan 2022 10:41

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) tarafından 11-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 107 işletme ile yapılan görüşmeden çarpıcı sonuçlar çıktı.

DTSO ve GÜNTİAD tarafıdan hazırlanan rapora göre, görüşme yapılan işletmelerin %26’sı OSB’de, %74’ü OSB dışında faaliyet gösteriyor. %55,5’inin faaliyet süresi 10 yılın altında. %75,5’i mikro ve küçük ölçekli, %17,2’si orta ölçekli. Araştırma kapsamında işletmelere pandemi döneminde üretimlerinin nasıl etkilendiği ve açıklanan istihdam ve finansal tedbirlerden ne düzeyde yararlandıkları soruldu.

“%78.2’Sİ SÜREÇTEN ETKİLENDİ”

Raporda, şu sonuçlar yer aldı:

“İşletmelerin %78,2’si pandemi sürecinden etkilenmiştir. İşletmeler üretim kapasitelerini düşürmüş, yarı zamanlı üretime geçmiş veya üretimlerini durdurmuşlardır. Bu dönemde farklı sürelerle üretimini durduran işletmelerin oranı %53,7’dir.İşletmelerin sadece %7,3 üretimini değişiklik yapmadan sürdürmüştür.  %2,7’si üretimini arttırarak pandemi döneminde artan maske, tulum, bone ihtiyacını karşılamak için üretim yapmıştır.

Görüşme yapılan işletmelerin %79,1’i kiracı olup, kiracıların %69’u kiralarını ödeyememiştir.

Pandemi döneminde işletmelerin üretimlerini desteklemek için kısa çalışma ödeneği, borç erteleme ve banka kredi desteği açıklanmıştır.

Kısa çalışma ödeneğinden işletmelerin %23.40’ı yararlanmış, 5 bin 604 çalışanın %23.86’sı yararlanmıştır. Bu dönemde açıklanan kısa çalışma ödeneğine işletmelerin %38,2’si başvurmuştur. 107 firmada çalışan toplam 5.604 çalışanın %48,11’i için başvuru yapılmış (2.696 çalışan), başvuru yapılan çalışanların%49.59’u (1.337 çalışan) bu destekten yararlanmıştır.

Kısa çalışma ödeneğine başvuru yapıp destek alamayan işletmelerin %75.9’u 450 prim gün koşulunu sağlayamamıştır.Görüşme yapılan işletmelerin %55,5’inin faaliyet süresinin 10 yıl altında olması, ilimizde küçük ve mikro ölçekli işletmelerin yoğunluğu, tekstil ve hazır giyim sektöründe çalışan sirkülasyonun fazla olması ve bölgenin özgün sorunları düşünüldüğünde 450 prim gün koşulu Diyarbakır için dezavantaj yaratmıştır.

İşletmelerde bu dönemde 256 kişi ücretsiz izne, 1.096 kişi ücretli izne ayrılmıştır.  Bu durum ildeki yüksek işsizlik oranlarının daha fazla artmasına neden olmuştur.

İşletmelerin %60.9’u bu dönemde kira, fatura, vergi, SGK, çalışan maaşı, banka kredi ve borçlarını ödeyememişlerdir. Pandemi öncesi finansa erişimde zorlanan il ve bölge işletmeleri bu dönemde daha ciddi finansal sorunlar karşı karşıya kalmışlardır.

“İŞLETMELER BANKA DESTEKLERİNDEN YARARLANAMADI”

İşletmelerin %64.6’inin hali hazırda bankalara kısa, orta ve uzun vadede kredi borçları bulunmaktadır. Açılan kredi desteklerine görüşme yapılan işletmelerin %50.9’u başvurmuştur. Başvuru yapmama nedenleri arasında mevcut kredi borçları ve sicilleri önemli bir paya sahiptir. Banka kredi başvurusu yapan işletmelerin de  %62.50’si kredi alabilmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde işletmelerin bu tedbirlerden yararlanma oranları düşüktür.

İşletmelerin;

  • %76,60’ı kısa çalışma ödeneğinden,
  • %92,0’si banka kredi/borç ertelemeden,
  • %91,5’i SGK ve vergi borcu ötelemeden,
  • %81’i banka kredi desteklerinden

yararlanamadı.

%73,6’sı pandemi döneminde açıklanan desteklerin yetersiz olduğunu belirtmiştir.