Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

DSMMMO Başkanı Vural: Şeffaf bir vergi sistemi olmalı

HABER/ABORİ Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Vural, “Muhasebe Haftası” nedeniyle önemli mesajlar verdi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart tarihlerinin, “Muhasebe Haftası” olarak kutlandığını ifade etti. Vural’ın önemli açıklamasında satır […]

DSMMMO Başkanı Vural: Şeffaf bir vergi sistemi olmalı
  • 10 Mart 2020 18:05

HABER/ABORİ

Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Vural, “Muhasebe Haftası” nedeniyle önemli mesajlar verdi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart tarihlerinin, “Muhasebe Haftası” olarak kutlandığını ifade etti. Vural’ın önemli açıklamasında satır başları şöyle:

“13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren, 3568 sayılı Meslek Yasasına istinaden, 111 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 4 bin 800 Yeminli Mali Müşavir ile 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası, TÜRMOB çatısı altında hizmet vermektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, iktisadi hayatın vazgeçilmez bir kurumu oldu. Meslek örgütü; çağdaş dünyada ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşıyor. Ekonomimizin gelişmesi ve iş dünyasının küresel dünyada yerini alması için katkı sunuyor. Meslek mensuplarının çözümcü bakış açısı ile sorunları ve çözüm yollarını gündeme taşıdığını belirten Başkan Vural “Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken, beyanların tanzimi, gönderimi, denetimi ve veri akışı meslek mensuplarımız tarafından yapılmaktadır. Ayrıca KGK, TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da meslek mensuplarımızın hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır.

“ŞEFFAF, ANLAŞILABİLİR BİR VERGİ SİSTEMİ OLMALI”

TÜRMOB ve Odalarımız; kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi noktasında gerekse mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır.İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, Kamu kurumlarının işleyişine yardımcı olan Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleğinin önemli sorunları bulunmaktadır. Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor, bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve iş birliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz. Bizim taleplerimiz, mesleki çıkar elde etme talebi değildir. Meslek Mensuplarımız Muhasebe mesleğinin yapılabilir olmasının ve bundan tüm kesimlerin katma değer elde etmesinin mücadelesini vermektedir. Ülkenin, şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda yapılacak kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceğiz. Biz, Mali Müşavirler, gerek ulusal gerekse uluslararası iş yapma kolaylığı endeksi gibi değerlendirmelerde daha yüksek sıralamalarda yer almasına imkân sağlayacak her türlü çalışmanın en büyük yardımcısı ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu türden çalışmaların sorunsuz ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda ilgili idarelere katkı sunmaya devam edeceğiz. Vergi sisteminin iyileştirilmesi konusunda yapılacak her türlü reforma da katkı sunacağız. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır.

Ülkemizin yaşadığı her sıkıntı ve sorun bizlerin de sorunu ve sıkıntısıdır. Meslek örgütlerini demokrasinin temel taşları olarak görüyoruz. İçerisinde meslek birliklerinin önemli bir yer tuttuğu, bugün sivil toplum olarak adlandırılan kesimlerin vücuda getirdiği yapılar da demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Meslek örgütleri salt üyelerinin hak ve menfaati açısından değil, demokrasinin eksiksiz ve arızasız işleyebilmesi açısından da son derece önemli işlevlere sahip bir örgütlenme biçimidir.  Bu inançla mesleğimizi barış, demokrasi, adalet gibi değerler etrafında şekillendirmeye çalışıyoruz.”