Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

DTSO: Seçim kararı mevzuat çerçevesinde alındı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, aralarında ASKON Diyarbakır Şubesi, DİKAD, DİSİDER, DOSİAD, GÜNSİAD, HAKSİAD, MÜSİAD, TÜMSİAD ve Güneydoğu Akıl Federasyonu’nun da bulunduğu 9 STK’nın 2 Ekim’de yapılacak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası seçimi ile ilgili iddialarına yazılı açıklamayla yanıt verdi. DTSO’nın açıklamasında, Diyarbakır İş Dünyası Dayanışma Platformu içerisinde yer alan 9 STK’nın […]

DTSO: Seçim kararı mevzuat çerçevesinde alındı
  • 16 Eylül 2022 18:11

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, aralarında ASKON Diyarbakır Şubesi, DİKAD, DİSİDER, DOSİAD, GÜNSİAD, HAKSİAD, MÜSİAD, TÜMSİAD ve Güneydoğu Akıl Federasyonu’nun da bulunduğu 9 STK’nın 2 Ekim’de yapılacak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası seçimi ile ilgili iddialarına yazılı açıklamayla yanıt verdi.

DTSO’nın açıklamasında, Diyarbakır İş Dünyası Dayanışma Platformu içerisinde yer alan 9 STK’nın “baskın seçim”, “seçim listeleri” ve “üye aidatları” ile ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“BASINA VE KAMUOYUNA

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar yapılan seçimlerde yasal mevzuatın gereğini yerine getirmiş ve üyelerimiz ile tüm kent paydaşlarının süreci şeffaflıkla takip etmeleri sağlanmıştır. Ancak son birkaç gündür belli kesimlerce bilinçli bir şekilde manipüle edici açıklamalar yapılmasından kaynaklı Üyelerimize ve Kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğmuş olup bu şekilde yapılan manipüle edici açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği ve yasal mevzuatın gereği olan işlerin yapıldığı hususunu takdirlerinize sunarız.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanunu ve yine ilgili yönetmelikler Oda ve Borsa seçimlerinin ne zaman, hangi usul ve esaslarla yapılacağını net bir şekilde belirlemektedir.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 83 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan yönetmeliğin (Madde 11) belirtildiği üzere; “Oda, borsa ve Birlik organları ile şubelerinin seçimleri, Kanunda ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve esaslara uygun olarak, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde yer alan ortak veri tabanından alınan seçme ve seçilme hakkına sahip olanları gösteren güncel üye listeleriyle yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. Seçimlerin yapılacağı yılın Ekim ayından önce oda ve borsaların yönetim kurullarının seçim işlemlerinin başlatılmasına ilişkin olarak alacağı karar üzerine, seçim tarihinin belirlenmesi için ilçe seçim kurulu başkanına başvurulur. Belirlenen seçim tarihinden en az yirmi (20) gün önce, ortak veri tabanından alınan listeler, yönetim kurulu başkanlığı tarafından bir yazı ekinde üç nüsha olarak oda veya borsanın bulunduğu yerdeki ilçe seçim kurulu başkanına sunulur.” İfadesinden hareketle seçimlerin ne şekilde yapılacağı yasal güvence altına alınmıştır.

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında faaliyetlerini yürüten Odamız 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 83/5 ile 84/3 dayanılarak hazırlanan Seçim yönetmeliği kapsamında Oda/Borsa ve Birlik seçimleri yapılmaktadır.

17.08.2022 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamızın Seçim Takviminin belirlenmesi için yazı gönderilmiş olup ilgili yazıya binaen de Odamız Yönetim Kurulu tarafından sürecin başlatılması sağlanmıştır.

Bu kapsamda 26.08.2022 tarihinde Yenişehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına resmi başvuru yapılmış olup Seçim Takviminin oluşturulması talep edilmiştir. 27 Ağustos 2022 tarihinde Üyelerimizin Vergi durumlarını güncellemelerine ilişkin duyuruya çıkılmış ve Yenişehir Seçim Kurulu Başkanlığına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli müracaatlar yapılmış ve yine ilgili kanun ve mevzuatın emrettiği şekliyle en şeffaf şekilde Yerel Gazete , DTSO resmi Web sitesi, DTSO WhatsApp Grupları vb. yöntemler ile Üyelerimize ve Kamuoyuna duyurulmuştur.

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 84’üncü maddesi gereği Oda ve Borsaların Organ Seçimleri Ekim ayında başlatılıp Kasım ayı içerisinde ilgili Seçim Kurulunun vereceği takvime göre yapılır.

06.09.2022 tarihinde TOBB ve Ticaret Bakanlığı ortak veri tabanından alınan seçim listesi Yenişehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edilmiş ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Yenişehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme süreci başlatılmıştır. Yenişehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı 08.09.2022 tarihli resmi yazısıyla Seçim takvimini Odamıza bildirmiş ve aynı gün Odamız Resmi Web sitesinde gerekli duyurular yapılmıştır.

12.09.2022 tarihinde Yenişehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgili Seçim Takvimine uygun olarak Seçim Listeleri ve Tutanaklar ilan edilmek üzere Odamıza gönderilmiş ve 13.09.2022 Salı günü saat 08:00 da Yenişehir İlçe Seçim Kurulu gözetiminde tutanak ile Odamız İlan Panosunda askıya çıkarılmış ve aynı zamanda Gazete ilanı, DTSO Resmi Web sitesi, DTSO  WhatsApp Grupları, vb yöntemlerle ilan edilmiştir. Askı süreci 15.09.2022 Perşembe günü saat 17:00’da (3 gün ) Yenişehir İlçe Seçim Kurulu gözetiminde tutanakla sonlandırılmıştır. Aynı zamanda askı süreci sonuna kadar yine Seçim Kurulu gözetiminde Oda aidat borçlarını ödeyerek, askıdan indirilen üyelere ait TOBB ve Ticaret Bakanlığı ortak veri tabanından alınan ek liste Seçim Kurulu görevlilerine teslim edilmiştir.

Resmi Seçim Takvimi tüm Türkiye de olduğu gibi Odamız tarafından da ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde başlatılmış ve işletilmeye devam etmektedir. Yine İlçe Seçim Kurulunca seçmen listelerine olası itirazların yapılması ve varsa değişikliklerin yapılması için 3 günlük (13-15 Eylül 2022) askı süreci belirlenmiştir. Odamızın inisiyatifinden bağımsız olarak, tamamen İlçe Seçim Kurulu’nca belirlenen bu süreçte aidat borcu nedeniyle üyeliği askıda olan üyelerimizden aidat borçlarını ödeyenler yeniden seçmen listesine eklenerek askı süresi sonunda seçim kuruluna iletilmiştir.

Saygı değer Üyelerimiz Seçim süreci içerisinde bazı adaylar tarafından TC Kimlik Numarası, Telefon numarası, askı durum bilgisi ve benzeri kişisel verileri içeren bilgiler ısrarla talep edilmiş ancak bu bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 10.06.2022 tarih ve E-34221550-145.02-5967 sayılı yazısıyla Odamıza bildirildiği üzere suç teşkil ettiğinden paylaşılmamıştır. Ancak seçim süreci kapsamında İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca onaylanan TOBB ve Ticaret Bakanlığı ortak veri tabanından alınan seçim listeleri olduğu gibi isteyen tüm üyelerimiz ile paylaşılmıştır. Ayrıca şirket adres bilgilerinin saklandığı iddiası gerçek dışı olup yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi paylaşılan listelerde yer alan şirketlerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine unvanlarının girilmesi halinde adres bilgilerine rahatlıkla ulaşılacağı görülecektir.

Üye aidat borcundan kaynaklı askıya alınan üyelerimizin borçlarını ödeyerek askıdan indirileceği tarih Yenişehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca oluşturulan seçim takvimi kapsamında 13.09.2022 Salı günü saat 08:00 da başlamış olup 15.09.2022 Perşembe günü saat 17:00 a kadar (3 mesai günü) seçim kurulu gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Askıda olan Üyelerimizin borçlarını ödeyerek askıdan indirilmesi ve seçim listesine dahil edilmesi için belirlenen süre Odamızın inisiyatifin de olmayıp tamamıyla seçim kurulu tarafından belirlenmektedir.

Saygı değer Üyelerimiz bilinmesi gereken bir diğer önemli hususta Türkiye’deki Tüm Oda ve Borsaların %65 i Ekim ayının ilk iki haftasında (Gaziantep, Şırnak, Elazığ, Adıyaman, Antalya, Bursa, Bitlis, Malatya, Bingöl vb birçok ilde  Oda/Borsa seçimleri 1-2 EKİM 2022 tarihinde yapılacaktır)  geri kalan Oda ve Borsalar Ekim ayının 3.ve 4. haftaları içerisinde çeşitli nedenlerle takvimini yetiştirmekte gecikme yaşayan Oda/Borsalar da  Kasım ayının ilk haftası içerisinde ilgili Seçim Kurullarının onayladığı seçim takvimine uygun olarak seçimlerini gerçekleştirecektir.

Kamuoyuna önemle arz ederiz

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU”