Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

“2021’DE YATIRIMLARIN YENİDEN CANLANACAĞINI UMUYORUZ”

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Abori Almanak’a 2020’yi değerlendirip, 2021 beklentilerini açıkladı: Pandemi nedeniyle kısmen yavaşlayan yatırımların 2021 yılında yeniden canlanacağını, çok daha büyük tesislerin faaliyete geçeceğini umuyoruz.  VEYSİ POLAT Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, pandemi nedeniyle medeniyetler diyarı ve ticaretin merkezi konumundaki Diyarbakır’da yaşamın adeta durma noktasına geldiğini […]

“2021’DE YATIRIMLARIN YENİDEN CANLANACAĞINI UMUYORUZ”
  • 9 Ocak 2021 19:13

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Abori Almanak’a 2020’yi değerlendirip, 2021 beklentilerini açıkladı: Pandemi nedeniyle kısmen yavaşlayan yatırımların 2021 yılında yeniden canlanacağını, çok daha büyük tesislerin faaliyete geçeceğini umuyoruz.

 VEYSİ POLAT

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, pandemi nedeniyle medeniyetler diyarı ve ticaretin merkezi konumundaki Diyarbakır’da yaşamın adeta durma noktasına geldiğini söyledi. Turizmin bütün bileşenlerinin bu süreçte kapılarına kilit vurmak zorunda kaldıklarını ifade eden Kaya, “En sıkıntılı dönemlerde bile bu kenti terk etmeyen, elindekini, avucundakini bu kentin kalkınması uğruna harcayarak yatırım yapan sanayicilerimiz, iş insanlarımız pandemi sürecinde de en çok direnç gösterenler oldular. Bütün olumsuzluklara rağmen üretimden vazgeçmeyen, ülkenin ve bölgemizin kalkınması için fedakârca çalışan sanayicilerimizin azmi inanılmaz moral kaynağı oldu hepimiz için” dedi.

“Genel anlamda Türkiye’nin ve bölgenin, özelde ise Diyarbakır’ın ekonomik kalkınması için en öncelikli konu kuşkusuz Kürt meselesinin çözüme kavuşturulmasında görmekteyiz” diyen Kaya, çözüm sürecine atıfta bulunarak, “Nihayetinde bu süreçte hem ilimizde, hem de bölgede yatırımların arttığına hep birlikte tanık olmuştuk. 2021 yılında bu yönde bir adımın atılması, ülke barışının yeniden inşa edilmesi en büyük dileğimiz ve beklentimizdir” diye konuştu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya.

DTSO Başkanı Sayın Mehmet Kaya’ya yönelttiğimiz sorular ve yanıtları şöyle:

“ÇOK ZORLU BİR YIL GEÇİRDİK”

*2020 yılı kent ekonomisi ve sanayicileri açısında nasıl geçti?

Pandeminin gölgesinde başladığımız 2020 yılı elbette ki kentimiz ekonomisini de etkiledi. Pandemiyle mücadele amacıyla ekonomik yaşamın neredeyse bütün faaliyet alanları kısıtlandı. Günlük yaşamın en önemli ayaklarından olan kültür, sanat, eğitim, sağlık ve daha birçok alanda yaşam adeta durma noktasına geldi. Medeniyetlerin diyarı, ticaretin merkezi Diyarbakır, turizm alanında en dip noktaya düştü. Turizmin bütün bileşenleri (konaklama, ulaşım, gastronomi vb.) bu süreçte kapılarına kilit vurmak zorunda kaldılar.

En sıkıntılı dönemlerde bile bu kenti terk etmeyen, elindekini, avucundakini bu kentin kalkınması uğruna harcayarak yatırım yapan sanayicilerimiz, iş insanlarımız pandemi sürecinde de en çok direnç gösterenler oldular. Bütün olumsuzluklara rağmen üretimden vaz geçmeyen, ülkenin ve bölgemizin kalkınması için fedakârca çalışan sanayicilerimizin azmi inanılmaz moral kaynağı oldu hepimiz için. Sanayicilerimizin içinde bulundukları dar boğazın aşılması için başta finansman olmak üzere, bir çok kamusal desteklere ihtiyaçları oldu ve hala desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.

Geçirmiş olduğumuz son bir yılda yaşadığımız ekonomik sıkıntılar elbette ki sadece pandemi ile sınırlı değildi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik daralma, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, iç ve dış pazardaki daralmalar yerelde çok daha ağır bir ekonomik krize neden oldu. Bölgemiz ve kentimiz Diyarbakır için en önemli dış pazar alanı olan IKBY ile ticaret adeta durma noktasına geldi. Aynı sorun ilimizin önemli ihracat ürünü olan mermer ve tekstil sektöründe de yaşandı. Pandemi nedeniyle sınırların kapatılması ihracatçı firmalarımızı büyük ölçüde zarara uğrattı.

“GİRİŞİMLERİMİZ SONUÇ VERDİ, KAMU BANKALARI NEFES ALDIRDI”

İç ve dış pazardaki daralmaların yanı sıra nakit ve kredi bazlı sermaye sıkışıklığı üretimin kısıtlamasını kaçınılmaz kıldı. Özellikle bazı özel bankaların bu süreçteki katı tutumları ticari yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Mevcut kredilerin yapılandırılmaması, yeni kredi imkanlarının sağlanmaması Odamızın ve üst kuruluşumuz olan TOBB’nin girişimleri ile aşılabildi. Bu konuda kamu bankalarının iş insanlarımıza oldukça önemli bir nefes aldırdı.

Bütün bu sıkıntılara rağmen kentimizin ekonomisinin canlı tutabilmek, iş insanlarımızın çabalarına destek olmak için Oda olarak gerekli girişimlerde bulunduk. Kamusal desteklerin sağlanması yönündeki çabalarımız kısmen karşılık bulsa da devreye sokulan desteklerden yereldeki işletmelerimiz ne yazık ki yeterince yararlanamadılar. Özellikle Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanmak için gerekli olan bazı şartları yerine getirmek neredeyse imkânsızdı. Bu da hem işveren, hem de çalışanlar açısından beklenen faydayı yaratamadı. Dolayısıyla istihdam alanında da daralmalar yaşanınca kentin ekonomik sorunları çok daha büyüdü.

“İRAN’A AMBARGO KALKARSA, IKBY İLE İLİŞKİLER GELİŞİRSE…”

*2021’den beklentileriniz neler?

2021 yılında çok farklı bir tablonun yaşanmasını beklemek aşırı iyimserlik olacak. Pandeminin etkilerinin daha ne kadar süreceğini kestirebilmek şimdilik mümkün görünmüyor. Ancak yine de iyimser olmak gerektiğini düşünüyorum.

Pandemi ile mücadelede toplumsal farkındalığı sağlayabilirsek ve aşı konusunda da başarılı olabilirsek hem ülke olarak, hem de yerelde çok önemli açılımları yapabilecek bir altyapıya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle Ortadoğu gibi ülkelerle ticaretimizi daha iyi bir seviyeye getirmemiz mümkün. İran’a uygulanan ambargo Türkiye’nin bu coğrafyada çok daha önemli bir pazar yakalaması için iyi bir fırsat olabilir. Türkiye’nin IKBY ve diğer ülkelerle olan ticari, kültürel ve siyasi ilişkilerini daha iyi bir düzeye taşıması durumunda mevcut ihracatımızı çok önemli oranda arttıracağımızı düşünüyorum.

“DİYARBAKIR’IN TURİZM MERKEZİ OLACAĞINA İNANIYORUZ”

Turizm alanındaki durgunluğun 2021 yılında aşılacağı umudunu taşıyoruz. Diyarbakır turizm açısından son yıllarda önemli bir açılım yapmaya başlamıştı. Artan yerli ve yabancı turist sayısı beraberinde bu sektörde yatırımları da getirmişti. Otelcilik alanında çok önemli oranda artış görülmeye başlanmış, bölge illeri adeta kültür turizmi merkezi haline gelmişti. Bu sektörün önümüzdeki yıllarda gelişmeye devam edeceğini, yeni yatırımlar ile konaklama tesislerinin kapasitesinin artacağını, yeni turizm destinasyonları ile Diyarbakır’ın kültür, inanç ve doğa turizminin merkezi olacağına inanıyoruz.

“EKONOMİK KALKINMA İÇİN YOLU KÜRT MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNDE”

Genel anlamda Türkiye’nin ve bölgenin, özelde ise Diyarbakır’ın ekonomik kalkınması için en öncelikli konu kuşkusuz Kürt meselesinin çözüme kavuşturulmasında görmekteyiz. 2013 yılında başlatılan ve 2015 yılında akamete uğrayan çözüm sürecinde görüldü ki huzur ve güven ortamının sağlanması durumunda ülkenin ekonomisi çok daha hızlı gelişebiliyor. Nihayetinde bu süreçte hem ilimizde, hem de bölgede yatırımların arttığına hep birlikte tanık olmuştuk. 2021 yılında bu yönde bir adımın atılması, ülke barışının yeniden inşa edilmesi en büyük dileğimiz ve beklentimizdir. Bütün çatışmalı toplumlarda çözümün ancak pragmatik liderlerle başarıya ulaştığını biliyoruz. Türkiye bu anlamda hem yeterli deneyime, hem de lidere sahip. Bu iki şansın heba edilmemesi, kalıcı bir barışın sağlanması artık ertelenemez bir önceliğimiz olması gerektiğini düşünüyorum.  

“DTSO OLARAK ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK”

*2020’de hayata geçirdiğiniz önemli proje ve faaliyetler neler oldu?

Diyarbakır genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Bu avantajı kentimiz ekonomisi lehine harekete geçirmek, gençlerin yarınlara daha iyi hazırlanmalarını sağlamak için iyi bir eğitim altyapısı oluşturmak gerekiyor. Bu gereklilikten hareketle mevcut idare binamızın yanı başındaki binayı “Sanayi Mektebi” adı altında bir eğitim merkezi haline getirdik ve burada gençlerimize yönelik mesleki beceri geliştirme merkezi halinde getirdik. Bununla da yetinmeyip yeni bir “Girişimcilik Merkezi” ve hizmet binamızın temellerini attık. 2021 yılının ikinci yarısında bu binamızda hizmetlerimizi daha çok çeşitlendirmek ve daha nitelikli hale getirmeyi planlamış bulunmaktayız.

“İSTİHDAM YARATAN SEKTÖRLERİMİZE BÜYÜK ÖNEM VERDİK”

Gençlerimizin istihdamı arttırmak, kentimizi bir çağrı merkezi odağı haline getirmek için de yoğun bir çaba sarf ettik. Bu çabalarımızın sonucunda birçok dilde hizmet veren çağrı merkezlerinin ilimizde faaliyete başlamalarını sağladık. Şuanda Kürtçe, Arapça, farsça ve Kürtçenin farklı lehçelerinde hizmet verilmektedir.

Yine gençlerimizin istihdamı açısından oldukça önemli olan tekstil sektörümüzü ileri bir düzeye taşımak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Emek yoğunluklu bir sektör olması münasebetiyle tekstilin gelişmesine özel bir önem verdik. Uzun yıllar çeşitli nedenlerle çözülemeyen Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin alt ve üstyapılarını tamamlayarak yatırımcılarımızın hizmetine sunduk. Özellikle il dışından yatırımcıların burada yatırım yapmak istemeleri bizleri oldukça heyecanlandırdı. Pandemi nedeniyle kısmen yavaşlayan yatırımların 2021 yılında yeniden canlanacağını, çok daha büyük tesislerin faaliyete geçeceğini umuyoruz.

Sanayileşme yönündeki çabalarımızı daha ileri bir düzeye taşımak, küçük esnaf ve sanatkârlarımızın daha modern ve daha güvenli çalışma koşullarına kavuşmaları için Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi, Ergani Gıda İhtisas Sanayi Bölgesi, Ergani, Bismil ve Dicle KSS için arazi tahsis çalışmalarımızı sürdürdük. Bu yıl içerisinde çalışmalarımızı tamamlayıp yatırımcı ve esnaflarımız için alt ve üst yapıları tamamlanmış alanları teslim etmeyi planlıyoruz.

“LOJİSTİK MERKEZİ PROJEMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ”

Tarihi İpekyolu üzerinde en önemli merkezlerden biri olarak bilinen Diyarbakır günümüzde de bu önemini koruyan stratejik noktalardan biridir. Bu yönüyle bir anlamda lojistik merkezi durumundadır. Özellikle Ortadoğu ülkelerine yönelik ticari ürün transfer merkezi olabilecek bir kentin lojistik merkezinin olmamasını bir eksiklik olarak gördük ve bu eksikliği gidermek için de çalışmalarımızı yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Arsa tahsis çalışmalarımız son aşamaya gelmiş durumdadır. Lojistik merkezinde yatırım yapmak için beklentimizin çok üzerinde bir taleple karşılaştık. Bu da bizim ne kadar doğru bir projeye yoğunlaştığımızı gösterdi. Altyapı çalışmalarımızı başlatmak için gerekli olan finansman kaynağı temin etme çalışmalarımız devam etmekte, çok yakın bir zamanda çalışmalarımızı sonuçlandırmayı umuyoruz.

“GASTRONOMİ AKADEMİSİ’Nİ KURUYORUZ”

*2021’de DTSO’nun hayata geçireceği projeler var mı? Varsa nelerdir, kısaca anlatır mısınız?

Öncelikli olarak 2020 de gerçekleştiremediğimiz veya yarım kalan projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu amaçla mevcut hizmet binamızın yerine çok daha modern bir hizmet binası inşa sürecimizi tamamlayarak üyelerimizin hizmetine sunacağız. Yeni binamıza taşındıktan sonra kullanmakta olduğumuz binayı “Gastronomi Akademisi” olarak kentimize kazandırmış olacağız.

Kentimizin tarihi, kültürel, sağlık ve inanç turizmi potansiyelini tanıtmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımızı bu yıl daha yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.

Diyarbakır’ı bölgenin en önemli ticaret merkezi haline getirmek için “Diyarbakır Lojistik Merkezi” ve “Karacadağ OSB”nin altyapı çalışmalarını hızlandıracağız. Bu yıl içerisinde hem lojistik merkezimizin hem de Karacadağ OSB’nin altyapı çalışmalarına başlayıp kısa bir sürede tamamlayarak yatırımcılarımızın istifadelerine sunacağız.

KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ’NİN KENT DIŞINA TAŞINMASI PROJESİ

Kent merkezi içerisinde kalarak hem trafik yoğunluğuna hem de çevre kirliliği gibi sorunların yaşanmasına neden olan Küçük sanayi sitelerinin kent dışına taşınması konusunda mevcut KSS yönetici ve üyeleri ile istişarelerimiz devam ediyor. Birlikte alacağımız kararlarla kent yerleşim alanı dışında kuracağımız daha modern KSS’lerde kent halkına hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı 2021 yılı içerisinde sonuçlandırmak için gerekli tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız.

“GENİŞ KATILIMLI BÖLGESEL VE SEKTÖREL FUARLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Pandemi nedeniyle yapılamayan bölgesel fuarlarımızı yeniden düzenlemek için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu amaçla Odamızın iştiraki ile bir fuarcılık şirketi kurduk ve fuar düzenleme yetkisini aldık. Ayrıca ALZ Fuarcılık şirketi ile işbirliği protokolü yaparak daha güçlü fuar organizasyonu kurmanın altyapılarını oluşturduk. Şartların uygunluğuna göre 2021 yılında çok daha geniş katılımlı bölgesel ve sektörel fuarları gerçekleştirmiş olacağız.

“VİZE MERKEZİMİZ BÖLGESEL HİZMET VERECEK”

Geçen yıl açmayı hedeflediğimiz, her türlü altyapılarını oluşturduğumuz ancak pandemi nedeniyle hizmete açamadığımız vize merkezlerini hizmete açarak bölgesel düzeyde halkımıza hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bunun için gerekli bütün hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız.

Başta IKYB olmak üzere, bölgemize komşu ülkelerle ticaretimizi geliştirmek, ilimizi sağlık turizmi açısından da merkez haline getirmek için ikili görüşmelerimizi 2021 yılında da sürdüreceğiz.

GAP kapsamında yapılması planlanan ancak çeşitli sebeplerle sonuçlandırılmayan Silvan Barajı ve diğer sulama projelerinin tamamlanması konusunda ilgili bakanlıklar ile görüşmelerimiz devam ediyor.

Bütün bunların başarıyla sonuçlanması ve hem ulusal, hem de bölgesel kalkınmamız için en öncelikli çözüm bekleyen sorun olan Kürt meselesinin çözüme kavuşturulması, kalıcı bir barışın tesis edilmesi için de çaba sarf etmeye devam ediyor olacağız.

 

 

 

buy windows 10 enterprise